על ההוצאה

אגס היא הוצאת ספרים חדשה שמתמקדת בספרות נשית כנה ורעננה.

הוצאת אגס מקבלת בברכה כתבי יד. כל כתב יד שמתקבל במערכת מקבל התייחסות רצינית, וקבלת ההחלטות מתבצעת מתוך כבוד לכישרון ולעבודה שהושקעו בו. במקרה של החלטה לא להוציא אותו לאור אין אנו מפרטים את שיקולי המערכת.
הוצאת אגס מגיבה בכתב לכל כתב יד שמגיע אליה, ואולם אין אנו שולחים בחזרה כתבי יד שהוחלט לא להוציאם לאור. כתבי יד שהוחלט לדחות אותם מועברים לגריסה, אל תשלחו אלינו מעטפות ריקות מבוילות.

משלוח כתב יד

יש לשלוח את "כתב היד" כרוך, מודפס באות קריאה, גודל גופן 12, ברווח כפול או שורה וחצי, מודפס רק על צד אחד של הדף. אין לשלוח קבצים בדואר אלקטרוני או על גבי תקליטור.
בעמוד השער כתבו פרטים מלאים של השולחת: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, מספר טלפון ודואר אלקטרוני.
יש לצרף דף המכיל תקציר של הרעיון המרכזי וכן מידע תמציתי על המחברת.

כתובת למשלוח כתבי יד:

הוצאת אגס
ת"ד 864
רמת גן 52108

ההוצאה אינה שולחת אישור על קבלת כתב יד בדואר.
היו סבלניות, תהליך של עיון ביצירה ספרותית ושיקולי הוצאה לאור אורכים זמן.

הצטרפו לקבוצה של אגס ב-FaceBook