Posts Tagged ‘ ספר חדש ’

הכחול

12 במרץ, 2009 | מאת אגס הוצאה לאור | קטגוריות: הכחול, חדש באגס הוצאה לאור

ליליאן חיה בקהילה מבודדת של ציידי לווייתנים, באי נידח
בניו זילנד, ומנסה להפיק את המיטב מחייה המשותפים עם
אד, הלום קרב ממלחמת העולם הראשונה.